Akýodbor.sk

Nevieš si rady aký zvoliť odbor štúdia na strednej škole?

Neboj sa, nie si sám. Málokto vie v pätnástich rokoch akej profesii sa chce celý život venovať. Odbory štúdia môžeš hľadať podľa názvu alebo podľa dosiahnutého vzdelania a v neposlednom rade tiež podľa skupiny, do ktorej odbor patrí. Nakoniec sa pri každom odbore môžeš pozrieť na akej škole sa vyučuje.

Najobľúbenejší odbory